OBCHODNÉ PODMIENKY

Úvod InfoObchodné podmienky

1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:


Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

Predávajúcim je: Lukáš Preisinger, Čiližská 40, 821 07 Bratislava, IČO: 50 799 495, DIČ: 1084484885

Kupujúcim je: spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi iným zákonom Obchodného zákonníka.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI.

 

2. OBJEDNÁVKA A UZAVRETIE ZMLUVY

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúcehoSúčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho uhradiť predávajúcemu sumu za objednaný tovar. Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené v sekcii Dodanie & Platba/Platba. Ak predávajúci neuzavrie zmluvu z akéhokoľvek dôvodu, je povinný vrátiť kupujúcemu platbu najneskôr do 3 pracovných dní. 


3. CENA TOVARU A DORUČENIA


Všetky produkty v e-shope sú ocenené, uvedené sumy sú konečné a uvádzané v € vrátane DPH. Náklady na doručenie sa môžu meniť a aktuálne sadzy kuriérov sú uvedené v sekcii Dodanie & Platba/Doprava. V nákupnom košíku pred dokončením objednávky, kupujúci vidí celkovú sumu k úhrade objednávky t.j. objednaný tovar + náklady na dopravu. 


 

4. DODANIE TOVARU

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. 


5. REKLAMAČNÝ PORIADOK

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar v Záručnej dobe, počas 24 mesiacov odo dňa uzavretia zmluvy. Kupujúci musí v prípade uplatnenia reklamácie doručiť tovar na adresu predávajúceho. Maximálna doba pre vybavenie reklamácie je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia predávajúcemu. Reklamácia z neuvedeného dôvodu(zlé číslo, chyba v objednávke, atď..) je možná počas 15 pracovných dní avšak tovar musí obsahovať všetky obaly a vysačky. 


6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Kupujúci (v prípade ak je fyzická osoba) oznámi predávajúcemu svoje meno, priezvisko, adresu pre doručenie vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailu. Kupujúci (v prípade ak je právnická osoba alebo podnikateľ) oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ alebo IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Predávajúci pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy. Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Informácie budú poskytnuté tretím stranám, poskytovateľovi e-shopu spoločnosti All4Net s.r.o., a taktiež kuriérskym spoločnostiam. Copyright 2017 - 2020 © anikorunu.sk